48 Vインバータ一体型ベルト駆動スタータ・ジェネレータ

パワートレイン

48 Volt Mild Hybrid

乗用車向けソリューション

ホーム > パワートレイン > 電動化 > 48 Vマイルドハイブリッド > 48 Vインバータ一体型ベルト駆動スタータ・ジェネレータ

48 Vインバータ一体型ベルト駆動スタータ・ジェネレータ

ハイライト

 • 48 Volt DC/DC コンバータ
  48 Volt DC/DC コンバータ
  詳細
 • 運転支援・自動運転制御ユニット - ADCU
  運転支援・自動運転制御ユニット - ADCU
  詳細
 • 高度自動運転向けMK C1
  高度自動運転向けMK C1
  詳細
 • カメラ・クリーニング・システム
  カメラ・クリーニング・システム
  詳細
 • MK C1®
  MK C1®
  詳細